Allmänna villkor

GENERELLT

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Åhus Tonics (ahustonics.se).
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är väldigt viktig för oss. Därför har vi upprättat en integritetspolicy. 

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Åhus Tonics  (ahustonics.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Åhus Tonics (ahustonic.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet

FRAKTPRISER

Ingen fraktkostnad tillkommer vid köp över SEK 600. För ordrar under SEK 600 tillkommer SEK 55kr.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar, men vi förbehåller oss att leverera på 1-7 arbetsdagar vid tillfällen av högt ordertryck. Vi strävar efter att skicka alla ordrar innan 16:00 varje vardag.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Åhus Tonics (ahustonics.se) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antingen per e-post eller telefon.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Åhus Tonics (ahustonics.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Åhus Tonics  (ahustonic.se) ansvar för fel i leverans och är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Åhus Tonics (ahustonics.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex skador på produkt efter avhämtning, men är ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Åhus Tonics (ahustonic.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Åhus Tonics (ahustonics.se) via e-post på orderahustonics@gmail.com. Vänligen uppge ordernummer. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.
Vid samtliga fall då en vara returneras till Åhus Tonics  (ahustonics.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Åhus Tonics (ahustonics.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Åhus Tonics (ahustonics.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Åhus Tonics (ahustonics.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Åhus Tonics (ahustonics.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.
För produkter där ångerrätten gäller (t.ex. bartillbehör) är ångerrätten 14 dagar från det att du tar emot varan. Då får du som kund själv bekosta frakten till oss med lämpligt transportsätt. Förpacka väl. Vill du att vi skickar en förbetald returfraktsedel debiterar vi 149kr inkl. moms per kolli för frakt och hantering.

Om en vara är transportskadad skall Åhus Tonics (ahustonics.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Åhus Tonics (ahustonics.se) återbetala ordersumman.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Åhus Tonics (ahustonics.se) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Åhus Tonics (ahustonics.se) kostnader för transport och administration. 

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Åhus Tonics (ahustonics.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören. Dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Åhus Tonics (ahustonics.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Åhus Tonics (ahustonics.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ahustonics.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Åhus Tonics (ahustonics.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Åhus Tonics (ahustonics.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Åhus Tonics  (ahustonics.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.